Informace pro veřejnost a akcionáře

Na této stránce Vás informujeme o podstatných skutečnostech spojených s rozhodnutí akcionářů společnosti a o našich výsledcích hospodaření.

Typ rozhodnutí/dokumentu Datum Popis Příloha
Rozhodnutí jedinného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 02/08/2016 Jedinný akcionář schvaluje změnu Stanov - představenstvo má 2 členy
Audit účetní uzávěrky za rok 2015 20/07/2016 Výrok auditora "Výrok bez výhrad"
Rozhodnutí jedinného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 27/06/2016 Jedinný akcionář určil auditora společnosti účetní uzávěrky roku 2015
Rozhodnutí jedinného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 14/12/2015 Jedinný akcionář schvaluje změnu Stanov - představenstvo má 1 člena, dozorčí rada má 1 člena, udělena prokura
Uzavřena Smlouva o převodu akcií 30/09/2015 Společnost prodala akcie Valosun a.s.
Uzavřena Smlouva o převodu akcií 09/12/2014 Společnost nabyla akcie Valosun a.s.