Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je společnost ANTILIA a.s., Kytnerova 403/5, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika, IČO: 241 22 858.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace prostředníctvím kontaktního formuláře.

Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro lepší kvalitu služeb webu spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.antilia.cz a pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů